MEDIDAS 2010

15 de Enero de 2010

COMUNIDAD HEREDITARIA HERENCIA DOÑA CANDELARIA CARBALLO PEÑA
DOÑA ANA Mª DE LEON CARBALLO
DON JOSE RAMON DE LEON CARBALLO
DOÑA Mª DEL CARMEN DE LEON CARBALLO

23 de Abril de 2009

SINCRONIA 99 SL

4 de Mayo de 2009

DOÑA FRANCISCA ROSA
DON GUILLERMO MORERA SANTANA