SENTENCIAS 2010

26 de Enero de 2010

DELVAL INTERNACIONAL SA
SINCRONIA 99 SL

2 de Marzo de 2010

DELVAL INTERNACIONAL SA
SINCRONIA 99 SL

26 de Marzo de 2010

DELVAL INTERNACIONAL SA

21 de Abril de 2010

DELVAL INTERNACIONAL SA

12 de Mayo de 2010

JAVAL UNION SL

9 de Junio de 2010

DON GUILLERMO MORERA SANTANA
DOÑA FRANCISCA ROSA IBAÑEZ SANTANA

26 de Julio de 2010

DOÑA LUCIA EUSEBIA GONZALEZ CARBALLO

2 de Septiembre de 2010

COMUNIDAD HEREDITARIA HERENCIA YACENTE DE DON JOSE DE SAN EMETERIO DE LEON PEREZ
DOÑA CANDELARIA CARBALLO PEÑA
DOÑA ANA MARIA DE LEON CARBALLO
DON JOSE RAMON DE LEON CARBALLO
Mª DEL CARMEN DE LEON CARBALLO

7 de Septiembre de 2010

DELVAL INTERNACIONAL SA
SINCRONIA 99 SL

7 de Septiembre de 2010

DON JAIME ESTEVEZ SANTANA
DOÑA AFRICA GONZALEZ DOMINGUEZ

7 de Septiembre de 2010

SINCRONIA 99 SL
DELVAL INTERNACIONAL SA

16 de Septiembre de 2010

DOÑA CANDELARIA CALERO SANTANA

16 de Septiembre de 2010

DON JUAN ESTEVEZ FIGUEROA
HERENCIA YACENTE DE DON FELIX ESTEVEZ GONZALEZ
DON LAZARO ESTEVEZ FIGUEROA
DOÑA GEORGINA ESTEVEZ FIGUEROA
DOÑA GUADALUPE ESTEVEZ FIGUEROA

5 de Octubre de 2010

SINCRONIA 99 SL
DELVAL INTERNACIONAL SA

13 de Octubre de 2010

LUGIAMANTINE SL
DELVAL INTERNACIONAL SA

18 de Noviembre de 2010

DON ENRIQUE MILLA REQUE
DON WILHEM AUGUST SCHAFER

30 de Noviembre de 2010

DELVAL INTERNACIONAL SA

3 de Diciembre de 2010

DON RAMON ESTEVEZ MARTIN
DOÑA Mª DEL CARMEN ESTEVEZ MARTIN
DON VICTORIANO ESTEVEZ MARTIN
DON JUAN ESTEVEZ MARTIN
DON PLACIDO ESTEVEZ MARTIN